Suffolk farma

O nás

Na naší farmě chováme ovce Suffolk, naším cílem je produkovat plemenné jehnice a berany pro další chov.

V současné době má stádo 30 bahnic a je pod celoročním veterinárním dohledem. Všechny bahnice mají potvrzení o původu a jsou v kontrole užitkovosti.

Jehňata se u nás rodí v jarním období březen-duben. K odběru pro nové chovatele jsou po provedené kontrole užitkovosti ve stáří 4 měsíců (obvykle v srpnu až září). Plemenné berany prodáváme po jejich ohodnocení na nákupním trhu počínaje říjnem.

 

Aktuálně

V roce 2016 jsme odchovali 33 jehňat, s naším přístupem se nám podařilo při hodnocení SCHOK umístit na 10. místě ze 126 stád v kategorii odchovu jehňat masných plemen v chovu 5-49 bahnic.
Do celkového přehledu bylo zapojeno 431 stád v kontrole užitkovosti.

  • V letním období je pro chov nejekonomičtější pastva. Ovce spásají traviny níže než jiné druhy zvířat (koně či skot), to má příznivý vliv na fyzikálně chemické a biologické vlastnosti půdy. Naše pastva se skládá převážně z trav, jetelů a jiných pícnin, je odolná proti neustálému šlapání a válení, je suchá, slunečná, bez křoví, nezamořená cizopasníky a se zdrojem pitné vody. Ovce jsou na pastvě celý den, díky tomu mají možnost se dostatečně napást, kolem poledne mají čas na odpočinek a přežvykování, odpoledne opět čas na pastvu a to až do večera
.
    Suffolk farma v létě
  • V zimním období je základním krmivem našeho stáda seno z vlastní pastvy, šťavnatou složkou jsou krmné okopaniny (v našem chovu obvykle přikrmujeme bramborami nebo řepou). Krmivo je nutné doplňovat minerálními přísadami. Pro bahnice v březosti je nutno pečlivě sestavovat krmné dávky a dávat nezávadné krmivo.
    Suffolk farma v zimě

Plemeno Suffolk

Historie, vlastnosti a výhody plemene

Plemeno Suffolk

Černohlavé masné plemeno středního až většího tělesného rámce a osvalení. Růstové schopnosti jsou velmi dobré až výjimečné.

Historie plemene

Vyšlechtěno v Anglii křížením beranů plemene Southdown s Norfolkskými rohatými ovcemi a zlepšuje vlastnosti původních plemen.

Vhodnost pro křížení

Plemeno je vhodné pro užitkové křížení se všemi plemeny, zvláště v otcovské pozici pro produkci jatečních brojlerů.

Vlastnosti plemene

Vyniká dobrým zdravím, pevnou konstitucí a dlouhým plodným obdobím. Plodnost je 160-180 %, přírůstek v odchovu 300-450 g. Výkrm lze provádět do vyšší živé hmotnosti 35-45 kg.  

Produkce vlny

Plemeno je bezrohé, hlava a končetiny jsou černé, vlna polojemná, bílá, nežádoucí je výskyt černého vlasu, roční produkce potní vlny u bahnic je 3,5-4 kg, sortiment AB-BC.

Obvyklá hmotnost

Živá hmotnost v dospělosti u beranů je v průměru okolo 100-140 kg, u bahnic okolo 80 kg.

Galerie

Prodej ovcí

V případě zájmu o koupi jehnic nebo beranů lze objednávat celoročně.

Jehnice je možné odebírat po provedené kontrole užitkovosti obvykle v srpnu až září. U standardních beranů je po domluvě možný odběr přímo z farmy. Plemenné berany lze odebrat při jejich ohodnocení na nákupním trhu nebo po jeho skončení.

 

Kontaktujte nás


Kontakt

SUFFOLK FARMA • ROMAN SAMEK
T: +420-604 322 947 • E: SAMEK@SUFFOLK-FARMA.CZ

BOHUSLAVICE 62 • 549 06 BOHUSLAVICE NAD METUJÍ

IČO 69142866 • DIČ CZ7410253224 • PODNIKATEL JE ZAPSÁN V ŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU.